นายไสว สิมคร
เกษตรอำเภอสหัสขันธ์


สินค้าเด่นเกษตรสหัสขันธ์

ลายขิดไดโนเสาร์ บ้านนาสมบูรณ์

 

สะเดาทูลเกล้า สะเดาคำบอนกรีน

 

แพรวา บ้านสิงห์สะอาด

 

ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมล่อน แปลงใหญ่ผัก "คำบอนกรีน" หมู่ที่ 5 ต.โนนน้ำเกลี้ยง ผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ ใส่ใจในคุณภาพ ปลูกในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ปลอดภัยไร้กังวล รสชาติหวานอร่อย กลิ่นหอม เหมาะเป็นของฝากในทุกโอกาส

ราคากิโลกรัมละ 150 บาท

พิเศษ!!! สามารถสั่งจองเพื่อสลักข้อความ หรือลวดลายบนผล เป็นผลไม้สุดพิเศษเฉพาะคุณได้

สนใจติดต่อ 085 335 0351 (คุณสดใส)

้าวหอมมะลินิลอินทรีย์ ผลิตด้วยกรรมวิธีเกษตรอินทรีย์ หอม อร่อย เปี่ยมคุณค่า

โดย นายทนงศักดิ์ สาระขันธ์ กลุ่มข้าวบ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแหลมทอง

ราคาถุงละ 150 บาท **มีจำหน่ายตามฤดูกาล

สนใจติดต่อ 081 478 0842

ฝรั่งกิมจู ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ กรอบ อร่อย รสชาติเยี่ยม

โดย นางสุกัญญา สุระเสน เกษตรกรรุ่นใหม่ บ้านโพนสวาง หมู่ที่4 ตำบลนามะเขือ

ราคากิโลกรัมละ 40 บาท **มีจำหน่ายตามฤดูกาล

สนใจติดต่อ 064 817 6922

 

 

 

 
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร. 0 4301 9304 e-mail : sahatsakhan@doae.go.th